Υλοποίηση τετραήμερου σεμιναρίου

      Στα πλαίσια των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», που αφορά τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, το ΚΠΕ Κρεστένων υλοποιεί τετραήμερο βιωματικό σεμινάριο επιμόρφωσης ενηλίκων με τίτλο «Ο ρόλος των ΚΠΕ ως μοχλού ανάδειξης των τοπικών προϊόντων και ποικιλιών»από 2 έως 5 Ιουλίου 2012 στις εγκαταστάσεις τηςΜαθητικής Εστίας Κρεστένων.

            Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς – μέλη των  Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας. Θέμα του είναι η συμβολή των ΚΠΕ στην αειφορική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών  μέσα από την ανάδειξη των  τοπικών  προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής και συντήρησής τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμβολή τους στη βιοποικιλότητα,  την υγιεινή διατροφή, την υιοθέτηση αειφορικών καταναλωτικών προτύπων, την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και τον οικοτουρισμό.

            Το σεμινάριο θα τιμήσει με την παρουσία της η Τμηματάρχης Δ/νσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, κα. Αναστασία Ξυλόκοτα.

 

                                                            Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κρεστένων

                                                                 Αυγερινός Γεωργόπουλος