Τριήμερο εισαγωγικό σεμινάριο Π.Ε. - Συνδιοργάνωση με το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας, 9-11 Ιανουαρίου 2015

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon Αίτηση συμμετοχής191 KB

Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο Εισαγωγικό Σεμινάριο - Εργαστήριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων (εκπαιδευτικών) που συνδιοργανώνουν τα ΚΠΕ Κρεστένων και Κλειτορίας - Ακράτας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας-Ακράτας, στο πλαίσιο των φετινών προγραμματισμένων δραστηριοτήτων τους για το έτος 2014-2015 και της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σχεδιάζουν την υλοποίηση τριήμερου Εισαγωγικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου - Εργαστηρίου για Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας και Αχαΐας, από την Παρασκευή 09 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015, στους χώρους του ΚΠΕ Κρεστένων και σε πεδία της περιοχής. Το σεμινάριο απευθύνεται σε 48 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων, που ανήκουν στην εμβέλεια των δύο ΚΠΕ, με θέμα:

Εισαγωγή στην Π.Ε.: Θεωρία, μεθοδολογία και βασικές παιδαγωγικές τεχνικές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν γύρω από βασικές εννοιολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις (βιωματικές μεθόδους και τεχνικές) της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ώστε να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις, εργασίες πεδίου και βιωματικά εργαστήρια. Απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς που υλοποιούν φέτος για πρώτη φορά Πρόγραμμα Π.Ε. και δεν έχουν επιμορφωθεί και εν συνεχεία σε εκπ/κούς που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σε ΚΠΕ. Μπορούν να συμμετάσχουν 12 Εκπ/κοί από κάθε Δ/νση Εκπ/σης (Π/θμια & Δ/θμια Εκπ/ση Ηλείας, Π/θμια & Δ/θμια Εκπ/ση Αχαΐας), οι οποίοι και θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων από τη μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα συμπληρώνεται ο αριθμός συμμετοχών από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας και οι Υπεύθυνες Π.Ε. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας να κοινοποιήσουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους την παρούσα πρόσκληση και να αποστείλουν στο ΚΠΕ Κρεστένων πίνακα με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, σχολική μονάδα, τηλέφωνο) των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (τακτικών και αναπληρωματικών), το αργότερο μέχρι την Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αποστείλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής τους στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσής τους μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014.

Τα ΚΠΕ Κρεστένων και Κλειτορίας-Ακράτας θα καλύψουν από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου τους και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», τις δαπάνες που αφορούν τη διαμονή (όσων δικαιούνται) σε εξάκλινους κοιτώνες της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων και τη διατροφή των συμμετεχόντων στο Σεμινάριο.

Τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων θα καλυφθούν από τους ίδιους.