Πρόγραμμα-Πίνακες συμμετεχόντων Τριήμερου Εισαγωγικού Σεμιναρίου - Εργαστηρίου για Εκπαιδευτικούς, 9-11 Ιαν 2015

"Εισαγωγή στην Π.Ε.: Θεωρία, μεθοδολογία και βασικές παιδαγωγικές τεχνικές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία."

Κρέστενα, 09-11 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 09-01-2015

16.30 - 17:00   Προσέλευση – Παραλαβή φακέλου

17:00 - 18:00   Παρουσίαση Κ.Π.Ε. Κλειτορίας –  Ακράτας - Παρουσίαση Κ.Π.Ε. Κρεστένων

Μοσχόπουλος Χαρίλαος Βιολόγος Msc, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας Γαβράς Πέτρος, Δάσκαλος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων

18.00 – 18.15  «Φιλοσοφία – Σκοποθεσία-  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - «Από την Π.Ε στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. (Καταιγισμός ιδεών, εισήγηση, συζήτηση)

Μοσχόπουλος Χαρίλαος,Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας, Ζωδιάτου Ελένη, Αναπληρώτρια Υπευθύνου ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας

18.15 – 18.30  «Διδάσκοντας και μαθαίνοντας για την αειφορία μέσα από την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο» (Καταιγισμός ιδεών, εισήγηση, συζήτηση)

Μοσχόπουλος Χαρίλαος,Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας, Ζωδιάτου Ελένη, Αναπληρώτρια Υπευθύνου ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας

18.30 – 19.15  Παιχνίδια γνωριμίας – επικοινωνίας. Βιωματική διαδικασία δημιουργίας και συγκρότησης ομάδας.

Μοσχόπουλος Χαρίλαος,Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας, Ζωδιάτου Ελένη, Αναπληρώτρια Υπευθύνου ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας, Κιζήλου Κωνσταντίνα, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας, Κυριακόπουλος  Κωνσταντίνος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας

19.15 – 19.30  Διάλειμμα

19.30 – 20.00  Μέθοδοι Υλοποίησης Προγραμμάτων Π.Ε.

Μοσχόπουλος Χαρίλαος,Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας, Ζωδιάτου Ελένη, Αναπληρώτρια Υπευθύνου ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας

20.00 – 20.30  «Το Περιβαλλοντικό Μονοπάτι σε δομημένο περιβάλλον ως μεθοδολογικό εργαλείο στην εκπαίδευση για την αειφορία. Το παράδειγμα ενός ορεινού οικισμού»

Τσούρα Αγγελική, Αναπληρώτρια Υπευθύνου ΚΠΕ Κρεστένων.

20.30  Δείπνο

Σάββατο 10-01-2015

08:00-09:00  Πρωινό

09.00   Αναχώρηση για το πεδίο

09:00-10:00  Μετάβαση από τα Κρέστενα στην Ανδρίτσαινα

10:00-14:00  «Βιώνω τον τόπο μου: καταγράφω το παρόν του, σχεδιάζω το αειφορικό του μέλλον», Περιβαλλοντικό Μονοπάτι στον οικισμό της Ανδρίτσαινας

Γαβράς Πέτρος, Δάσκαλος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων, Τσούρα Αγγελική, Αναπληρώτρια Υπευθύνου ΚΠΕ Κρεστένων, Σχοινά Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων, Αναστασίου Σταματία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων, Μητροπούλου Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

Προεπιλεγμένες στάσεις:

α) Κεντρική οδός και πάροδοι οικισμού Ανδρίτσαινας

β) Δημόσια Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας

γ) Λαογραφικό Μουσείο Ανδρίτσαινας

14:30-15:30  Γεύμα

15:30-18:00  Επεξεργασία δεδομένων Περιβαλλοντικού Μονοπατιού. Παρουσίαση των δεδομένων και συμπερασμάτων των ομάδων στην ολομέλεια. (Αίθουσα Εκδηλώσεων Λαογραφικού Μουσείου Ανδρίτσαινας)

Συντονισμός: Γαβράς Πέτρος, Δάσκαλος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων, Τσούρα Αγγελική, Αναπληρώτρια Υπευθύνου ΚΠΕ Κρεστένων, Σχοινά Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων, Αναστασίου Σταματία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων, Μητροπούλου Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

18:00–19:00  Επιστροφή από την Ανδρίτσαινα στο ΚΠΕ Κρεστένων

20.00  Δείπνο

Κυριακή 11-01-2015

08:00-09:00  Πρωινό

09.00-09:20  «Μύθος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: μέσα από το μαγικό κόσμο στη σύγχρονη πραγματικότητα»

Κιζήλου Κωνσταντίνα,, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας

09.20-09:40  «Η ιστορία του θεάτρου σκιών»

Λέγας Νικόλαος, Δάσκαλος 7ου Δημ.Σχολείου Πύργου

09.40-10:00  «Animation: Η τέχνη και η τεχνική της “εμψύχωσης”»

Σχοινά Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

10.00-10:20  «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων»

Ηλιοπούλου Ευγενία, Αναπλ. Υπεύθυνη  Σχολ. Δραστ. Π/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

Γοροζίδης Γεώργιος, Υπεύθυνος Σχολ. Δραστ. Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

10:30-12:30  Παράλληλα Βιωματικά Εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ

ΟΜΑΔΑ Α: «Η θεατρική έκφραση του μύθου σε ένα Πρόγραμμα Π.Ε., μέσα από Παιχνίδι Ρόλων ή Δραματοποίηση».

Ζωδιάτου Ελένη, Θεολόγος, Αναπλ. Υπευθύνου ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας, Μοσχόπουλος Χαρίλαος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας, Κιζήλου Κωνσταντίνα, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας, Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας

ΟΜΑΔΑ Β: «Το θέατρο σκιών ως διδακτικό εργαλείο στα Προγράμματα Π.Ε.: κατασκευή φιγούρων – διαδραστική παράσταση»

Λέγας Νικόλαος, Δάσκαλος 7ου Δημ.Σχολείου Πύργου, Γαβράς Πέτρος, Δάσκαλος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων, Μητροπούλου Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

ΟΜΑΔΑ Γ: «Μεθοδολογία δημιουργίας ταινίας Animation σε προγράμματα Π.Ε.»

Σχοινά  Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων, Τσούρα Αγγελική, Αναπληρώτρια Υπευθύνου ΚΠΕ Κρεστένων, Αναστασίου Σταματία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

ΟΜΑΔΑ Δ: «Σχεδιασμός και  υλοποίηση ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το Α ως το Ω.»

Ηλιοπούλου Ευγενία, Αναπλ. Υπεύθυνη  Σχολ. Δραστ. Π/θμιας Εκπ/σης Ηλείας, Γοροζίδης Γεώργιος, Υπεύθυνος Σχολ. Δραστ. Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

12:30-13:30  Παρουσίαση των εργαστηρίων

13:30-14:00  Ερωτήσεις – Συζήτηση

Αξιολόγηση – Λήξη του Σεμιναρίου

14.00:  Γεύμα-Αναχώρηση συμμετεχόντων