Πρόγραμμα και Πίνακας Συμμετεχόντων Εισαγωγικού Σεμιναρίου 27-28 Νοεμβρίου 2015

«Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θεωρητικές αρχές και μεθοδολογικές τεχνικές στην υλοποίηση Προγραμμάτων Π.Ε.» 27-28 Νοεμβρίου 2015

Παραπάνω θα βρείτε συνημμένους τους Πίνακες:

1) Πρόγραμμα Σεμιναρίου

2) Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί