Μονοήμερα

Προϊόντα της ηλειακής γης

04 Πέμπτη 2014

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για ομάδα 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε.

Τα Δώρα της Θάλασσας

03 Τετάρτη 2014

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για ομάδα 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο.

«Αλφειός: πηγή ζωής και ενέργειας»

04 Δευτέρα 2014

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Περιβαλλοντικές Ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο (όχθες Αλφειού ποταμού – φράγμα Αλφειού – υδροηλεκτρικό εργοστάσιο).

Φύση και Άθληση στο Ιερό της Ολυμπίας

04 Παρασκευή 2014

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Περιβαλλοντικές Ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο (αρχαιολογικός χώρος και μουσεία Αρχαίας Ολυμπίας).Στόχοι του προγράμματος:

Καϊάφας: Μια λίμνη - χίλιες εικόνες

04 Τετάρτη 2014

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για ομάδα 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο (Λίμνη Καϊάφα).

Θροΐσματα του Δάσους

04 Κυριακή 2014

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για ομάδα 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο.

Το Υδραγωγείο στην Άλτη της Ολυμπίας

Νηρόν Ύδωρ: Η διαχρονική χρήση του νερού

04 Παρασκευή 2014

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Περιβαλλοντικές Ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο (αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας και αρχαιολογικό μουσείο).

Φυσικές Καταστροφές-Προστατεύω τη φύση και προστατεύομαι

04 Τρίτη 2014

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για ομάδα 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο (εγκαταλελειμμένο χωριό Λαδικό).