Ημέρα Περιβάλλοντος στο ΚΠΕ Κρεστένων - 5 Ιουνίου 2015

Tο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων με αφορμή τον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, προσκάλεσε σχολικές ομάδες, τοπικούς φορείς και μέλη της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, που θα ήθελαν να ενημερωθούν για τις δράσεις του για το Περιβάλλον, την Αειφορία και την Εκπαίδευση.

 Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν εκπαιδευτικοί και μαθητές της περιοχής, που ενημερώθηκαν διαδοχικά για τους στόχους της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα του Κέντρου, καθώς και τις υπόλοιπες δράσεις του. Έμφαση δόθηκε στα περιβαλλοντικά προβλήματα  - όπως οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό και ενέργεια, η μειωμένη βιοποικιλότητα, η διαχείριση των απορριμμάτων κ.α. - που εντείνονται σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, καθώς και στην ανάγκη αντιμετώπισής τους. Στη συνέχεια περιηγήθηκαν τους χώρους, είδαν τα εργαστήρια και θαύμασαν έργα και κατασκευές άλλων μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια προγραμμάτων και δράσεων του κέντρου. Φυλλομέτρησαν με ενδιαφέρον τα σχετικά με το περιβάλλον βιβλία της Βιβλιοθήκης, καθώς και τα βιβλία και τα φυλλάδια εκπαιδευτικού υλικού που έχουν παραχθεί από το Κέντρο για τα προγράμματά του.  Η ενημέρωσή τους ολοκληρώθηκε με την ευχή να ενταθούν προγράμματα και δράσεις στην προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης κοινωνίας.