Γεωμυθολογικά - Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon document1.doc84.5 KB
Microsoft Office document icon document2.doc85 KB
Microsoft Office document icon document3.doc84.5 KB

Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο Σεμινάριο στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Γεωμυθολογικά - Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια»

ο Κ.Π.Ε. Κρεστένων, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και στα πλαίσια των δράσεων του δικτύου «Γεωμυθολογικά - Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια» προτίθεται να συνδιοργανώσει με το  Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης (Συντονιστικό ΚΠΕ)τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να μελετηθούν οι περιβαλλοντικές μεταβολές (είτε γεωμορφολογικές είτε κλιματικές) και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και να αναδειχθεί η διασύνδεσή τους με πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία (μύθοι, παραδόσεις) και την κοινωνική οργάνωση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας. Επιδιώκεται επίσης η παιδαγωγική αξιοποίηση της μελέτης αυτής σε προγράμματα Π.Ε. που υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και τις Περιβαλλοντικές τους Ομάδες.

Το σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κρεστένων,  στις 12, 13 & 14  Απριλίου 2013  και θα έχει ως θέμα:

«Γεωμυθολογικά – Γεωπεριβαλλοντικά Μονοπάτια από την αρχαιότητα ως σήμερα»

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Α) Σε εκπαιδευτικούς που τα σχολεία τους είναι ενταγμένα στο δίκτυο (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο)

Β) Σε υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  των οποίων σχολεία της Διεύθυνσής τους είναι ενταγμένα στο δίκτυο.

Γ) Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου (τακτικά και αναπληρωματικά)

Δ) Στα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου.

Ε) Σε εκπαιδευτικούς μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε Κ.Π.Ε.).

   ΣΤ) Σε  2 εκπαιδευτικούς από τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ   

    Κρεστένων:  Αχαΐας, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας και σε  2 εκπαιδευτικούς από τις

    Διευθύνσεις Β/ θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ  Κρεστένων :  Αχαΐας, 

    Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας.

     Ζ) Σε  5  εκπαιδευτικούς από την Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης και σε  5 εκπαιδευτικούς από την

     Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης του νομού Ηλείας.

Παρακαλούνται:

1)  οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία που ανήκουν στο Δίκτυο ή συμμετέχουν στην παιδαγωγική ομάδα του δικτύου και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες του σεμιναρίου, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Εκπαιδευτικών και να την αποστείλουν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους, μέχρι τις  8 Μαρτίου 2013.

2) 0ι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία του νομού Ηλείας και των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ  Κρεστένων :  Αχαΐας, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες του σεμιναρίου, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Εκπαιδευτικών και να την αποστείλουν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους, μέχρι τις  8 Μαρτίου 2013.

3) Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

-Να αποστείλουν ηλεκτρονικά, πίνακα με τα ονόματα τακτικών και αναπληρωματικών εκπαιδευτικών καθώς και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών, στο Κ.Π.Ε. Κρεστένων μέχρι τις 11 Μαρτίου 2013.

- Αν ανήκουν στο συντονιστικό του δικτύου (ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος) ή την παιδαγωγική  ομάδα, ή ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο (εφόσον  έχουν σχολεία στο δίκτυο), να αποστείλουν ηλεκτρονικά  και τη δική τους αίτηση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 11 Μαρτίου 2013 στο Κ.Π.Ε. Κρεστένων.

4)0ι εκπαιδευτικοί-μέλη Π.Ο. των συνεργαζόμενων με το Δίκτυο Κ.Π.Ε., μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και της Παιδαγωγικής Ομάδας, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Μελών Π.Ο. Κ.Π.Ε. και να την αποστείλουν μέχρι 11 Μαρτίου 2013 στο Κ.Π.Ε. Κρεστένων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 12 Απριλίου

15.00-17.00  : Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής και παιδαγωγικής ομάδας

17.30- 21.30:   Εισηγήσεις από Πανεπιστημιακούς σχετικά  με τη Γεωμυθολογία και τις γεωλογικές αλλαγές

Σάββατο 13 Απριλίου

09.30-15.00:    Εργασία πεδίου στην Αρχαία Ολυμπία.

15.00-17.30:    Επιστροφή-γεύμα

17.30-20.30:    Εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ.

20.30-21.30:    Παρουσίαση των εργαστηρίων –Συζήτηση

Κυριακή 14 Απριλίου

09.30-11.30:    Παρουσιάσεις προγραμμάτων από συνεργαζόμενα ΚΠΕ  του Δικτύου.

12.30-13.30:    Παρουσιάσεις προγραμμάτων από σχολεία του Δικτύου

13.30-14.00:    Αξιολόγηση σεμιναρίου

14.00:              Λήξη του σεμιναρίου.

 

Οι νέες  επιτροπές του Δικτύου οι οποίες διαμορφώθηκαν κατόπιν συνεννοήσεως των μελών του δικτύου  με το συντονιστικό φορέα (το συγχωνευμένο πλέον ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης), είναι :

 

Α. Συντονιστική Επιτροπή

 

1.    Αγγελής Κωνσταντίνος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης, Πρόεδρος

2.    Μακέλη Γραμματή, Υπεύθυνη ΚΠΕ Μακρινίτσας - Αντιπρόεδρος

3.    Πανάγου Ελένη, Αν. Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Νέας Κίου - Γραμματέας

4.   Πανάγου Αθανάσιος, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας - Ταμίας

Μέλη:        1.   Φουσέκη Έφη, Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ

                   2.    Σταυρόπουλος Γεώργιος, Υπ. Σχ/κών δρ/των Α/θμιας Εκπ/σης ν. Φθιώτιδας

                   3.   Τσούρα Αγγελική, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων

                   4.   Τριανταφύλλου Σταυρούλα, ΚΠΕ Δραπετσώνας

                   5.   Καντανολέων Νεκτάριος, Υπ.  Σχ/κών δρ/των Β/μιας Εκπ/σης    Ν. Ευβοίας

β. Αναπληρωματικά μέλη

1.Καλαμπαλίκη Ευθαλία, Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας Εύβοιας

2.Ζωδιάτου Ελένη, Αναπληρώτρια υπεύθυνη ΚΠΕ Κλειτορίας

3.Λειβαδίτου Θεώνη, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Μεσολογγίου

4.Αντωνοπούλου Ευανθία  Κ.Π.Ε. Αράχθου

5.Λιλιόπουλος  Νικόλαος, ΚΠΕ Νάουσας

6.Νταλταγιάννη Παναγιώτα, ΚΠΕ Κρεστένων

7.Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων

8.Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια, Υπεύθυνη ΚΠΕ Ανωγείων

9.Παναγόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας

Γ. Παιδαγωγική Ομάδα

1.Ξυλόκοτα Αναστασία, τμηματάρχης ΣΕΠΕΔ

2.Μπαντέκας Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Αθηνών- Γεωλογικό Τμήμα

3.Μαρκατσέλης Ευάγγελος, εκπρόσωπος Γεωμυθολογικής Εταιρείας

4. Χριστοδούλου Χρήστος, 4ο ΔΣ Λαμίας

5.Ψύχας Παναγιώτης, Μουσικό Σχολείο Προσύμνης

6. Καρμίρη Γαρυφαλλιά, 8ο ΔΣ Λαμίας

7. Ζόμπολας Αναστάσιος , ΚΠΕ Καλαμάτας

8. Νιαβή Βασιλική, 4ο ΔΣ Λιβαδειάς

9.  Μπακολουκά Αθανασία, 28ο Νηπ. Λαμίας

10.   Παπαγιανοπούλου Πολυξένη, Υπ.  Καιν/μων Δράσεων Β/μιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

11.   Παπαγεωργίου Μαρίνα

12.   Κουτμάνης Παναγιώτης

13.   Αγγελής Κωνσταντίνος

14.   Συλεούνης Στυλιανός

15.   Κουραβάνας Γεώργιος

Τα Κ.Π.Ε. που συμμετέχουν  στο δίκτυο είναι:

A/A

 

 

1.    

Στυλίδας-Υπάτης

Αγγελής Κων/νος

2.   

Άμφισσας

Πανάγου Αθανάσιος

3.   

Αρχανών Ηρακλείου

Κριτσωτάκη Φρειδερίκη

4.   

Βάμου Χανίων

Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα

5.   

Καλαμάτας

Παναγόπουλος Γεώργιος

6.   

Καστοριάς

Βασιλείου Αναστάσιος

7.   

Μουζακίου

Παπαδημητρίου Ευαγγελία

8.   

Μακρινίτσας

Μακέλη Γραμματή

9.   

Δραπετσώνας

Τριανταφύλλου Σταυρούλα

10. 

Αράχθου

Αντωνοπούλου Ευανθία

11. 

Νάουσας

Λιλιόπουλος Νικόλαος

12. 

Νέας Κίου

Πανάγου Ελένη

13. 

Λαυρίου

Μιχαηλίδου Ειρήνη

14. 

Κρεστένων

Τσούρα Αγγελική

15. 

Περτουλίου-Τρικκαίων

Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα

16. 

Κιλκίς

Βρυώνης Ηλίας

17. 

Κισσάβου-Ελασσόνας

Αναγνωστάκης Σπύρος

18. 

Ανωγείων

Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια

19. 

Μεσολογγίου-Θέρμου

Λειβαδίτη Θεώνη

20.

Κλειτορίας

Ζωδιάτου Ελένη

Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου και οι τελικοί Πίνακες των Συμμετεχόντων (Τακτικών και Αναπληρωματικών) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των Κ.Π.Ε. Κρεστένων και Στυλίδας-Υπάτης.

Επισυνάπτονται  οι Αιτήσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο.