Μάϊος 2010 Αλφειός, ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συντελεστές:     Παιδαγωγική Ομάδα Κ.Π.Ε. Κρεστένων     Παναγιώτης Σταθόπουλος, Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Αθανάσιος Κατσίμπελης, Αναπληρωτής Υπευθύνου Αγγελική Τσούρα, Μέλος της Π.Ο. Κανέλλα Νταρζάνου, Μέλος της Π.Ο. Γεώργιος Αγγελακόπουλος, Μέλος της Π.Ο. Ιωάννα Αποστολοπούλου, Μέλος της Π.Ο. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Παναγιώτης Σταθόπουλος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Παναγιώτης Σταθόπουλος, Γεώργιος Αγγελακόπουλος, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Αργύρης Θεοδωράκης - Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, έχει την τύχη να βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε διαφορετικά οικοσυστήματα όπως: στον ποταμό Αλφειό, στο φράγμα Φλόκα, στο δασικό οικοσύστημα, στη λίμνη Καϊάφα κ.λ.π. Με τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών φωτογραφίας, παιδαγωγικών και πληροφορικής, το Κ.Π.Ε. Κρεστένων υλοποίησε αυτό το εικονικό διαδραστικό ταξίδι στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Αλφειού. Ο σκοπός, αυτού του μαγικού ταξιδιού, είναι να μας μάθει πως μέσα από τη διαρκή αναζήτηση και καταγραφή, το ίδιο το ταξίδι γίνεται πολλές φορές πιο σημαντικό από το «λιμάνι» του προορισμού που θα μπορούσε να είναι μια στεγνή οικολογική γνώση. Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Κρεστένων σας εύχεται καλό ταξίδι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Γ. Γκιώνη, Σ. Ε. Πούλου, Π. Γιαλούρη και Θ. Γιαννόπουλου: "Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ"  2. Β. ΔΑΒΟΥ: Στον Πύργο και την Ηλεία του 1821 - 1930 3. Λ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ: Οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι ( 1821 - 1910 ) Αρχείο  Γεφυρών του Ο.Σ.Ε.  4. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ" ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παναγιώτης  Χρ. Γιαννόπουλος  5. Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑ-  ΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  6. Manariotis, I.D., Yannopoulos, P.C. (2004). "Adverse Effects on Alfeios  River Basin and an Integrated Management Framework Based on  Sustainability", Environmental Management 7. Manariotis I.D. and Yannopoulos P.C. (2006). "Integrated Management  Plan for the Alfeios River Basin", 2nd International Conference AQUA 2006 -  Water Science and Technology - Integrated Management of Water  Resources, Athens, Hellas, November 23-26. Proceedings in CD-ROM  8. Ηλίας Μαριολάκος, Ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας Πανεπιστημίου  Αθηνών, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας: Αναφορές ακραίων υδρομετεωρολογικών φαινομένων στην ελληνική και  παγκόσμια μυθολογία.  9. Σπυρίδων Μαυρούλης, Γεωλόγος, M.Sc.: Πλημμυρικές περίοδοι κατά τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους στον ποταμό Κλαδέο - Αρχαία Ολυμπία. 10. Γιώργος Σταυρόπουλος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Στυλίδας: Οι μύθοι της Ηλείας και η Γεωμυθολογική τους διάσταση 11. Παν. Γιαννόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Παν. Πατρών Τμήμα Πολιτικών  Μηχανικών Οδηγία 2000/60/ΕΚ Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους και η προοπτική διαχείρισής τους στην Ελλάδα 12. Περιδικό Αλφειός 13. Άρθρα από τον τοπικό τύπο Εφημερίδες: ΠΑΤΡΙΣ, ΠΡΩΤΗ, ΠΡΩΙΝΗ © Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων - Μάϊος 2010 Παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε. Κρεστένων Ψηφιακή υλοποίηση έκδοσης Αργύρης Θεοδωράκης