Υδάτινοι πόροι - Προϊόντα του τόπου μου - 5ο ΓΕΛ Αγρινίου

Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του 5ου ΓΕΛ Αγρινίου,

με τίτλο "Υδάτινοι πόροι - Προϊόντα του τόπου μου",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.