Τοπικά προϊόντα μέσα από τα επαγγέλματα της τοπικής κοινωνίας - Δ.Σ.Μαλεσιάδας

Υλικό που παράχθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του Δ.Σ.Μαλεσιάδας Αιτωλοακαρνανίας,

με τίτλο "Τοπικά προϊόντα μέσα από τα επαγγέλματα της τοπικής κοινωνίας",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.