Το νερό ως κοινωνικό αγαθό και η διαχείριση του νερού στις Σπέτσες - 3ο Γυμνάσιο Σπετσών

Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του 3ου Γυμνασίου Σπετσών,

με τίτλο "Το νερό ως κοινωνικό αγαθό. Η διαχείριση του νερού στις Σπέτσες.",

κατά το σχολικό έτος 2012-2013.