Τα προϊόντα του τόπου μου μέσα από την παράδοση και τον πολιτισμό - Νηπιαγωγείο Σκαλοχωρίου

Υλικό που παράχθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του Νηπιαγωγείου Σκαλοχωρίου Λέσβου,

με τίτλο "Τα προϊόντα του τόπου μου μέσα από την παράδοση και τον πολιτισμό ",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.