Συνεταιρισμός "Το Κυπαρισσάκι" - Δ.Σ.Κυπαρίσσου

Παρουσίαση που δημιούργησε η περιβαλλοντική ομάδα του Δ.Σ. Κυπαρίσσου Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαισιο του περιβαλλοντικού της προγράμματος με τίτλο

"Συνεταιρισμός: Το Κυπαρισσάκι" ,

το σχολικό έτος 2013-2014.