Προβλήματα του τόπου μας χθες και σήμερα - ΓΕΛ Αυλίδας

Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του ΓΕΛ Αυλίδας,

με τίτλο "Προβλήματα του τόπου μας χθες και σήμερα",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.