Πρωτογενής τομέας παραγωγής: κληρονομιά και μέλλον του τόπου μας - ΓΕΛ Καράτουλα

Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του ΓΕΛ Καράτουλα,

με τίτλο "Πρωτογενής τομέας παραγωγής: κληρονομιά και μέλλον του τόπου μας",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.