Προϊόν ...από τον τόπο σου - ΓΕΛ Ανδραβίδας

Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του ΓΕΛ Ανδραβίδας,

με τίτλο "Προϊόν... από τον τόπο σου",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.