Ούζο και λάδι της Λέσβου - Νηπιαγωγείο Παμφίλων

Υλικό που παράχθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του Νηπιαγωγείου Παμφίλων Λέσβου,

με τίτλο "Ούζο και λάδι της Λέσβου",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.