Οι αναμνήσεις ενός ποταμού - Νηπιαγωγείο Κιβερίου

Υλικό που παράχθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του Νηπιαγωγείου Κιβερίου Αργολίδας,

με τίτλο "Οι αναμνήσεις ενός ποταμού",

κατά το σχολικό έτος 2012-2013.