Μικρή μικρή νοικοκυρά, μεγάλη πίτα φτιάχνει - Δ.Σ. Καλλικώμου Ηλείας

Φύλλα εργασίας και παρουσίαση του προγράμματος από το Δημοτικό Σχολείο Καλλικώμου Ηλείας