Καλλιέργεια και μεταποίηση τοπικών γεωργικών προϊόντων - Γυμνάσιο Καράτουλα

Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου Καράτουλα,

με τίτλο "Καλλιέργεια και μεταποίηση τοπικών γεωργικών προϊόντων",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.