Η ελιά, το λάδι - Νηπιαγωγείο και Δ.Σ.Διασέλλων

Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του Νηπιαγωγείου και Δ.Σ.Διασέλλων Ηλείας,

με θέμα την Ελιά και το Λάδι,

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.