Φρούτα και βότανα - Καλλιέργειες του τόπου μας - 5ο Γυμνάσιο Καβάλας

Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του 5ου Γυμνασίου Καβάλας,

με τίτλο "Φρούτα και βότανα - Καλλιέργειες του τόπου μας",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.