Φιστίκι Αιγίνης - Γυμνάσιο Ι.Μ.Πειραιώς

Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου Ι.Μ.Πειραιώς,

με τίτλο "Φιστίκι Αιγίνης",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.