Ελιά και λάδι - Νηπιαγωγείο Δρεπάνου

Υλικό που παράχθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του Νηπιαγωγείου Δρεπάνου Αργολίδας,

με τίτλο "Μάνα και θυγατέρα έχουν το ίδιο όνομα",

κατά το σχολικό έτος 2012-2013.