Ελιά η παιδοτρόφος - Δ.Σ. Καλλικώμου

Εφημερίδα που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του Δ.Σ.Καλλικώμου Ηλείαςστο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Π.Ε.

με τίτλο "Ελιά η παιδοτρόφος"

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.