Ανθρώπων έργα σε μια κοινωνία αειφορίας - 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων,

με τίτλο "Ανθρώπων έργα σε μια κοινωνία αειφορίας",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.