Αμπέλι: πηγή ζωής - 52ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Υλικό που παράχθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του 52ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου,

με τίτλο "Αμπέλι: Πηγή ζωής",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.