Αγαπάμε τον τόπο μας...αναδεικνύουμε τα τοπικά μας προϊόντα - 1ο Γυμνάσιο Πύργου

Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Πύργου,

με τίτλο "Αγαπάμε τον τόπο μας...αναδεικνύουμε τα τοπικά μας προϊόντα",

κατά το σχολικό έτος 2013-2014.